Umeće držanja odstojanja,najveći stepen bezbednog vozača*

ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA
Potrebno odstojanje izmedju vozila treba da je dovoljno , a zavisi od brzine kretanja, vrste i stanja kolovoza, vidljivosti, atmosferskih prilika, stanja vozila i tereta, gustine saobraćaja i drugih okolnosti. Potrebno odstojanje mora da bude uvek toliko da vozač može na bezbedan način da izvrši zaustavljanje a da pri tom ne izaziva opasnost i ne ometa druge učesnike u saobraćaju.Za potrebno odstojanje u normalnim uslovima saobraćaja preporučuje se pola brzine kretanja vozila izraženo u metrima (n.pr. za brzinu 100 km/h, preporučuje se odstojanje od 50 m) ili odredjivanje odstojanja u kretanju metodom „dve sekunde“. Kod metode „dve sekunde“ – trebate da izaberete neki vidljiv znak ispred sebe i kada vozilo koje ide ispred vas prodje taj znak, i Vi trebate proći taj znak, ali tek nakon dve sekunde .
Kada se na javnom putu van naselja, sa dve kolovozne trake za dvosmerni saobraćaj, na delu puta na kome nije zabranjeno preticanje, kreću jedno za drugim vozila na motorni pogon, najveće dozvoljene mase preko 3500 kg ili dužine veće od 7 m, vozači su dužni da izmedju tih vozila drže odstojanje najmanje 100 m.

Vozač koji se kreće iza drugog vozila , dužan je da drži potrebno odstojanje tako da ne ugrožava bezbednost saobraćaja .