Bezbedna vožnja ***


Propuštanje pešaka *

Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз дужан је да
пропусти пешаке који су већ ступили или ступају на коловоз.


Пешак је дужан да преко коловоза и бициклистичке стазе прелази пажљиво и најкраћим
путем, након што се увери да то може да учини на безбедан начин.
Приликом преласка преко коловоза пешак не сме да употребљава мобилни телефон нити
да користи слушалице на ушима.
Уколико на пешачком прелазу саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних
саобраћајних знакова нити знацима полицијских службеника, возач је дужан да прилагоди
брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може
безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака који је већ ступио

или ступа на пешачки прелаз или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз.

Neprimerene greške vozača *


Nepropisno kretanje*


Ugrožavanje bezbednosti pešaka *


Beli auto nepropisno parkiran * 5 m udaljenost od pešačkog,

Kretanje po putu*Kretanje po putu*

Pravila saobraćaja*


                                                                     Prednost tramvaja *