Opasnosti za decu na putu do škole *Drumski saobraćaj je stresan za decu koja prelaze put 
kada ima automobila
semafora,ili znakova.Deci treba pomoći da
   budu svesna opasnosti na putu.  
Deca najčešće dolaze do škole:

kao pešaci
biciklom
autobusom   

kolima
kada je vidljivost loša.
Decu treba naučiti da se izbore sa opasnom
 situacijom u saobraćaju,
nemaju audioperceptivne veštine ,
zbog male veličine tela
 često nemaju dovoljan pregled
tako da mogu spontano i nepredvidivo reagovati,